Greetings & Say Hi

Happy Galungan & Kuningan Day (16 & 26 September 2020)

Spread the love

Happy Galungan & Kuningan Day (16 & 26 September 2020)

Rahajeng nyanggra rahina jagat Galungan lan Kuningan semeton titiang semuanya.
Dumogi Ida Sang Hyang Widhi ngicenin kerahayuan.

(Congratulations on welcoming the Galungan and Kuningan to all of my relatives. Hopefully Ida Sang Hyang Widhi Wasa will provide you with grace)


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + twenty =